CRM – Quản lý quan hệ khách hàng là rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhiều cuộc khảo sát đã chứng minh lợi ích của việc xây dựng CRM:

Các doanh nghiệp Hồng Kông được khuyến khích và tài trợ để áp dụng các giải pháp như CRM thông qua Chương trình D-Biz. Kiểm tra thêm thông tin tại đây.

Tuy nhiên, việc xây dựng và triển khai CRM có thể là một thách thức vì nó liên quan đến nhiều thay đổi ở tất cả các cấp của tổ chức. Theo các nghiên cứu, 55% đến 75% các dự án triển khai CRM ban đầu thất bại.

Vì vậy, để đạt được một dự án CRM thành công cho doanh nghiệp của bạn, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ ràng về CRM, mục tiêu và có một kế hoạch hiệu quả.

Trong bài viết này, bạn có thể tìm thấy một số mẹo để xây dựng CRM phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình và tiết kiệm tiền về lâu dài.

Các loại CRM

Không giống như định kiến ​​chung về CRM giúp bạn quản lý liên hệ của khách hàng, 3 loại CRM chính hỗ trợ các khía cạnh khác nhau của sự phát triển của doanh nghiệp.

1. CRM hoạt động

Để đạt được lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh của bạn, việc tiếp cận thông tin về khách hàng của bạn và hiểu rõ nhu cầu của họ là rất quan trọng và đó là sân chơi của CRM hoạt động.

CRM hoạt động là cầu nối kết nối thương hiệu của bạn và khách hàng tương lai. Mục đích chính của nó là cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt nhất thông qua việc hợp lý hóa quy trình kinh doanh. Một số tính năng chính của quản lý quan hệ khách hàng hoạt động là liên hệ và trung tâm cuộc gọi, trang web và hệ thống tổng hợp dữ liệu.

Với một CRM hoạt động được xây dựng tốt, bạn có thể nâng cao sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu và sản phẩm của bạn.

2. CRM phân tích

CRM phân tích hoạt động đằng sau hậu trường để cải thiện doanh nghiệp của bạn bằng các quyết định dựa trên dữ liệu nhiều hơn. Nó lặng lẽ thu thập dữ liệu về doanh nghiệp của bạn trên tất cả các kênh như truyền thông xã hội, trò chuyện trực tiếp, cuộc gọi điện thoại, trang web công ty của bạn, cuộc gặp gỡ trực tiếp, hồ sơ mua hàng, v.v. Sau đó, nó sẽ tổ chức và xử lý để tạo ra những thông tin chi tiết hữu hình có thể giúp bạn hiểu hành vi của khách hàng, dự đoán xu hướng và đưa ra các kế hoạch chiến lược có thể hành động.

Với thông tin được cung cấp bởi CRM phân tích, bạn có thể hợp lý hóa quy trình và cải thiện hoạt động kinh doanh của mình trên nhiều khía cạnh, từ quy trình bán hàng, chiến dịch tiếp thị đến dịch vụ khách hàng.

3. CRM cộng tác

Tăng cường hợp tác và giao tiếp giữa tất cả các bên liên quan được coi là một trong những yếu tố tác động mạnh nhất đến tăng trưởng của doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao CRM cộng tác được thiết kế.

Collaborative CRM enables you to collect, organize, and share customers’ information with multiple teams. Once your teams from sales, marketing to customer support can access to customers’ information easier and faster, they can collaborate better to enhance customer experience and loyalty.

Moreover, in this remote working era, collaborative CRM can greatly contribute to streamlining the process and the business continuity plan.

Depend on your goals and needs, you can opt to combine all types of CRM to build a comprehensive solution.

What to consider when building CRM for your business

Defining the goals and what type of CRM you need is the first step of your CRM project. Implementing CRM requires a lot of effort and preparation. Below are 5 key points you should think about CRM adoption for your business.

1. Define your needs and map the process

This stage will decide how effective your CRM can help you improve your operations. Making sure you have clear goals and processes.

You can engage all teams who will be the main users, such as Sales, Marketing. Ensure you understand clearly what their current issues and how they want the future CRM can help them to do their tasks. By doing this, you can have a list of features and expectations. Besides, you can have your team prepared for the CRM implementation in the future.

2. Select the right vendor for building CRM

Each CRM platform will go with many service providers. For example, Odoo – one of the most popular CRM platforms also offers a myriad of Odoo development companies.

As building and implementing CRM will directly affect your business development, you not only need a pure developer yet a consultant who understands your industry and business management. After you have a shortlist of potential vendors, read reviews, check their website, social networks, and contact for their portfolio.

3. An actionable implementation plan

You need a plan with a clear timeline about how to implement the CRM. The first component of your CRM implementation plan should be backing-up data backup. Inform all your teams about this, ensure that no important information is lost amidst the transition.

Besides, you also need to plan a training program that your employees can get used to the new CRM to do their tasks without any interruptions. With sufficient training and practical demonstrations in place, you can avoid unnecessary complications down the line and achieve a seamless transition.

4. Ask for feedback

As soon as the training program begins, you will need to request feedback from your employees continuously. Because they will be using the CRM platform to do their daily tasks, you will want to ensure that they completely feel comfortable and satisfied with the system. Ask them about their experiences. What’s working? Any rooms for improvement?

This method allows your staff members to raise their opinions and give you direction on developing your CRM in the long term. After gathering complaints from your employees, take those back to your CRM provider, and find the proper solutions.

5. Keep monitoring and improving your CRM

Besides continuously getting feedback from users, you also need to monitor the effectiveness based on specific metrics and analytics. There are numerous metrics for you to measure the success of your CRM. Such as business performance metrics (sales, marketing, and services), user adoption metrics (number of log-ins), customer perception metrics (satisfaction and experience). Productivity is also a notable metric to use.

You need to choose the right metrics associated with your set’s primary goals for the first time. For instance, if your goal of building CRM is to improve revenue by 15%, the metrics associated with this approach could be the average deal size and average revenue per sales rep.

Conclusion

Above are some tips to make the transition to new customer relationship management a seamless and painless process. In order to have an awesome CRM, evaluate how you run your business, and clearly map out the processes of each department. This can ensure that your new CRM solution fits into your existing operations and infrastructure.

Arestós là nhà tư vấn ERP và CRM chuyên nghiệp dựa trên nền tảng Odoo. Chúng tôi không chỉ cung cấp phát triển phần mềm chất lượng cao mà còn cung cấp dịch vụ tư vấn thiết thực về việc sử dụng CRM để nâng cao doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi tuân theo các quy trình quản lý dự án hiệu quả tập trung vào nhu cầu của khách hàng và theo kịp tốc độ phát triển kinh doanh. 

Liên hệ với Arestós ngay để áp dụng giải pháp ERP hiệu quả nhất và trở thành người tiên phong trong cuộc cạnh tranh của bạn.